[pagina 2]Techniek op Autowiki : TECHNIEK informatie

Archief voor de tag 'techniek' RSS Feed van alle techniek artikelen


Steenkool

Bewerkt op 17-03-2010 11:28

Steenkool is een fossiele brandstof en bestaat uit afzettingen van plantenresten die in het geologisch verleden zijn gevormd. Het is wereldwijd verbreid te vinden is en het is een belangrijke energiebron voor industriële processen en elektriciteitscentrales. Bij opwekking van energie in een kolencentrale wordt veelal steenkool gebruikt. Ook wordt het ... [Lees meer →]


Common Rail Systeem

Bewerkt op 09-02-2010 22:03

Door de steeds striktere wettelijke voorschriften m.b.t. uitlaat- en geluidemissies en de eisen wat betreft lager brandstofverbruik wordt steeds meer verwacht van de brandstofinspuiting van dieselmotoren. Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen, is de mechanisch bestuurde brandstofinspuiting vervangen door de elektronisch bestuurde. Common rail is een techniek bij diesel ... [Lees meer →]


Antiblokkeersysteem (ABS)

Bewerkt op 30-01-2010 10:10

Een antiblokkeersysteem (hierna ABS) in een auto voorkomt dat de wielen tijdens een remactie blokkeren en zorgt ervoor dat er dusdanig geremd wordt dat de remweg het kortst is. Een ander gevolg van het gebruik van ABS is dat het voertuig tijdens een krachtige remactie bestuurbaar blijft. Gevolgen van ABS Optimaal afremmen Een ... [Lees meer →]


Pingelen (kloppen)

Bewerkt op 16-01-2010 18:50

Pingelen (kloppen), is het ongecontroleerd verbranden van het benzinelucht mengsel in een verbrandingsruimte van een motor. Dit gebeurt als het mengsel door de compressie en de temperatuur in de cilinder spontaan op verschillende plaatsten ontbrandt. Men hoort, als de motor gaat pingelen, in de motor een helder tinkelend (pingelend) geluid. ... [Lees meer →]


Viergasmeting

Bewerkt op 15-01-2010 20:24

De uitlaatgassen van een motor zijn een belangrijke informatiebron. Ze geven niet alleen duidelijkheid over het verbrandingsproces, maar ook over de werking van katalysator, lambdasonde en het regelsysteem. De huidige APK-eisen spreken over het maximaal toelaatbaar CO-gehalte in het uitlaatgas (gemeten achter de katalysator) en over de lambda-waarde. Om de lambdawaarde te kunnen ... [Lees meer →]


Lambdaregeling

Bewerkt op 15-01-2010 20:22

De lambdasonde vóór de katalysator geeft het zuurstof gehalte in het uitlaatgas (rijk of arm mengsel) door aan de PCM. Wanneer het signaal, gemiddeld gezien, tegen de “rijk-grens” ligt, dan wordt er teveel brandstof ingespoten. Vervolgens wordt als reactie op een te rijk mengsel (Usonde= 0,5 – 1 V) de ... [Lees meer →]


Can-bus (bussystemen)

Bewerkt op 15-01-2010 19:50

De multiplexnetwerken bestaan uit twee gedraaide elektrische koperdraden. De twee draden heten "CAN High" en "CAN Low". Let op zij mogen niet worden verwisseld. De informatie wordt verstuurd in de vorm van elektrische signalen tussen 2,5 volt en 3,5 volt voor het " CAN High " en tussen 1,5 volt en ... [Lees meer →]


EGR: Exhaust gas recirculation

Bewerkt op 15-01-2010 19:47

Nox wordt gevormd door een hoge verbrandingstemperatuur en een overschot aan lucht. Door een gedeelte van het uitlaatgas terug te voeren daalt de verbrandingstemperatuur. Uitlaatgas heeft een hogere warmtecapaciteit en het aanwezige vocht koelt de lucht. Tevens is de hoeveelheid zuurstof minder. Uiteindelijk wordt de Nox uitstoot dus verlaagt. [Lees meer →]


Loodaccu

Bewerkt op 15-01-2010 19:46

In de accu wordt elektrische energie opgeslagen in de vorm van chemische energie en deze chemische energie kan weer omgezet worden in elektrische energie. De accu is opgebouwd uit afzonderlijke cellen. Een accucel bestaat uit een bak. Deze bak is gevuld met een vloeistofmengsel van accuzuur of elektrolyt en gedemineraliseerd water. ... [Lees meer →]


Zelfstellende koppeling (drukgroep)

Bewerkt op 15-01-2010 19:41

Het gebruik van een zelfstellende koppeling is een absolute voorwaarde bij auto's met een geautomatiseerde versnellingsbak, omdat bij dit type koppeling de vereiste bedieningskrachten laag zijn en vrijwel constant blijven gedurende de levensduur van de koppeling. De zelfstellende koppeling heeft de volgende voordelen boven conventionele koppelinguitvoeringen: lagere ontkoppelingskrachten, die constant blijven gedurende ... [Lees meer →]


Media op autojunk.nl