Archief voor de tag 'diesel' RSS Feed van alle diesel artikelen

 


Rode diesel

Bewerkt op 26-04-2012 19:38

Rode diesel is diesel of gasolie waaraan onder meer een rode kleurstof is toegevoegd. Deze kleurstof is toegevoegd om onderscheid te kunnen maken met gewone diesel. Voor rode diesel geldt namelijk een lager accijnstarief dan voor gewone diesel. Bepaalde voertuigen die geen gebruik maken van de openbare weg en schepen, ... [Lees meer →]


Injectiemotor

Bewerkt op 25-10-2010 18:59

Een injectiemotor is een type verbrandingmotor waarbij de brandstof wordt toegevoegd m.b.v injectie (inspuiting). Het verschil met een carburateur is dat de brandstof wordt ingespoten i.p.v. toegevoegd via een luchtstroom. Dit resulteert in een lager brandstofverbruik. Bij benzinemotoren wordt veelal onderscheid gemaakt tussen twee soorten injectie: Indirecte injectie Bij indirecte injectie wordt ... [Lees meer →]


Steenkool

Bewerkt op 17-03-2010 11:28

Steenkool is een fossiele brandstof en bestaat uit afzettingen van plantenresten die in het geologisch verleden zijn gevormd. Het is wereldwijd verbreid te vinden is en het is een belangrijke energiebron voor industriĆ«le processen en elektriciteitscentrales. Bij opwekking van energie in een kolencentrale wordt veelal steenkool gebruikt. Ook wordt het ... [Lees meer →]


Common Rail Systeem

Bewerkt op 09-02-2010 22:03

Door de steeds striktere wettelijke voorschriften m.b.t. uitlaat- en geluidemissies en de eisen wat betreft lager brandstofverbruik wordt steeds meer verwacht van de brandstofinspuiting van dieselmotoren. Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen, is de mechanisch bestuurde brandstofinspuiting vervangen door de elektronisch bestuurde. Common rail is een techniek bij diesel ... [Lees meer →]


Dieselmotor

Bewerkt op 18-01-2010 5:01

Dieselmotor Een dieselmotor is een zuigermotor die werkt volgens het principe van zelfontbranding. Het wordt ook wel luchtcomprimerende motor genoemd, omdat de lucht die nodig is voor de verbranding eerst door de zuiger in de cilinder wordt gecomprimeerd, waarna de brandstof ingespoten wordt. De lucht die ten gevolge van de samenpersing ... [Lees meer →]


Dieselolie

Bewerkt op 18-01-2010 4:48

Dieselolie Dieselolie of gasolie, kortweg diesel, is de brandstof van dieselmotoren. Dieselolie is een aardolieproduct. De stof is genoemd naar Rudolf Diesel, de uitvinder van de dieselmotor. Gasolie is onder te verdelen in laag- en hoogzwavelig. Dieselolie is de handelsnaam voor laagzwavelige gasolie. De termen laag en hoog verwijzen naar het aantal ... [Lees meer →]


Mengselmotor

Bewerkt op 18-01-2010 4:43

Mengselmotor De mengselmotor of Ottomotor is een specifieke uitvoering van de verbrandingsmotor waarbij de menging van de brandstof met de lucht plaats vindt voor de compressie. Bij een dieselmotor wordt de brandstof pas aan het einde van de compressie gemengd met de lucht. Een mengselmotor werkt volgens het Otto-proces, waarbij de ... [Lees meer →]


Tweetaktmotor

Bewerkt op 18-01-2010 4:41

Tweetaktmotor Een tweetaktmotor (ook: tweeslagmotor) is een zuigermotor (een type verbrandingsmotor) die arbeid levert bij elke neergaande beweging van de zuigers in de cilinders. Dit in tegenstelling tot een viertaktmotor waar de zuigers arbeid leveren bij elke tweede neergaande beweging. Algemeen principe Ruwweg kan een tweetaktmotor met een viertaktmotor vergeleken worden. Met dit ... [Lees meer →]


Viertaktmotor

Bewerkt op 18-01-2010 4:39

Viertaktmotor Een viertaktmotor is een zuigermotor waarbij de krukas twee complete omwentelingen maakt voordat deze weer in de uitgangstoestand terugkeert. De viertaktmengselmotor of -Ottomotor is uitgevonden door Nicolaus Otto in 1876. Voor de verbranding is een ontsteking nodig die geleverd wordt door de bougie. Bij de viertaktmotor van Rudolf Diesel, de ... [Lees meer →]


Motor

Bewerkt op 18-01-2010 4:34

Motor Een motor (Latijn voor beweger) is een machine die bepaalde soorten energie omzet in bewegingsenergie. Meestal betreft het een ronddraaiende beweging, maar lineaire bewegingen zijn ook mogelijk. Opdeling Er wordt onderscheid gemaakt aan de hand van de vorm van energie die aangevoerd wordt. Zo zijn er: * Elektrische motoren die ... [Lees meer →] [ « Terug in de tijd ]  [ ] Media op autojunk.nl