Motor

Geschreven op 18-01-2010 4:34 door RSN

Motor

Een motor (Latijn voor beweger) is een machine die bepaalde soorten energie omzet in bewegingsenergie. Meestal betreft het een ronddraaiende beweging, maar lineaire bewegingen zijn ook mogelijk.

Opdeling

Er wordt onderscheid gemaakt aan de hand van de vorm van energie die aangevoerd wordt. Zo zijn er:

  * Elektrische motoren die gebruikmaken van elektromagnetische energie.
  * Warmtemotoren die gebaseerd zijn op thermodynamische wetten. Bij deze motoren gebeurt de omzetting door temperatuurverschillen. Deze kunnen er zowel uitwendig zijn (bvb. de Stirlingmotor) of door inwendige verbranding veroorzaakt worden. De verbranding op zijn beurt is dan een omzetting van chemische energie naar warmte-energie.
  * Stromingsenergie kan gebruikt worden om een rad of een turbine aan te drijven.
  * Een stoommachine is, volgens bovenstaande definitie, ook een motor, maar wordt niet zo genoemd. Dat komt waarschijnlijk doordat het woord 'motor' pas werd ingevoerd toen de stoommachine al bestond.

Voorbeelden

  * Hydromotor
  * Gasturbine
  * Persluchtmotor
  * Elektromotor
  * Rubbermotor (zie Modelvliegtuig)
  * Raketmotor
  * Straalmotor
  * Veermotor
  * Wankelmotor
  * Viertaktmotor
  * Tweetaktmotor
  * Dieselmotor
  * Mengselmotor


Login om dit wiki-artikel aan te vullen of te wijzigen. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!

Tags:
diesel, elektro, gast, hydromotor, mengesel, motor, perslucht, raket, rubber, straal, tweetakt, veer, viertakt, Wankel

Revisies:

Er zijn geen revisies voor dit artikel.

Artikelen op autoblog.nl