Mengselmotor

Geschreven op 18-01-2010 4:43 door RSN

Mengselmotor

De mengselmotor of Ottomotor is een specifieke uitvoering van de verbrandingsmotor waarbij de menging van de brandstof met de lucht plaats vindt voor de compressie. Bij een dieselmotor wordt de brandstof pas aan het einde van de compressie gemengd met de lucht. Een mengselmotor werkt volgens het Otto-proces, waarbij de verbranding geïnitieerd wordt door een ontsteking of vonk. De vorming van het brandbare mengsel gebeurt meestal buiten de verbrandingskamer. De term mengselmotor is ontstaan uit de behoefte om een onderscheid te maken met de dieselmotor. De brandstof voor een mengselmotor is meestal benzine. Daardoor wordt dikwijls foutief benzinemotor als synoniem gebruikt voor ottomotor of mengselmotor.

Werkingsprincipe

Buiten de verbrandingsruimte wordt er een mengsel gevormd van een brandstof en lucht. Onder normale omstandigheden bevat lucht 80% stikstof (N2) en 20% zuurstof (O2). Door de aanwezige zuurstof is dit mengsel brandbaar. Het mengsel wordt in de verbrandingsruimte aangezogen door een onderdruk die daar ontstaat tijdens de inlaatslag. Na de inlaatslag volgt de compressieslag: het mengsel wordt gecomprimeerd. Na de compressie wordt het mengsel tot ontbranding gebracht door een vonk, dit zorgt voor een drukstijging die op zijn beurt een volumevergroting veroorzaakt. De volumevergroting vertaalt zich in de arbeidslag, in deze slag wordt er arbeid geleverd aan de omgeving, bijvoorbeeld aan een voertuig of een pomp. Bij het ontwerp van een klassieke mengselmotor wordt gestreefd naar een Carnot-proces.

Brandstoffen

   * Benzine
   * Kerosine
   * Bio-ethanol
   * LPG
   * Aardgas
   * Nitromethaan
   * Methanol

Voor- en nadelen

Het belangrijkste nadeel van een mengselmotor is de beperking in de maximaal haalbare compressieverhouding, dit wegens klopgevaar. Voor benzine is dit maximaal 12:1. Dieselmotoren behalen een merkelijk hoger thermisch rendement omdat daar de compressieverhouding kan oplopen tot 40:1. Dit heeft als logisch gevolg dat een mengselmotor niet het zuinigste ontwerp is. Een tweede nadeel is, dat de brandstoffen licht ontvlambaar zijn en dus al verdampen bij lage temperaturen. Bij een buitentemperatuur van 10°C is er bij een LPG-motor reeds explosiegevaar. De brandstoftank van een mengselmotor wordt zwaar uitgevoerd. Een belangrijk voordeel van de mengselmotor is de lichtere uitvoering wat de kostprijs ten goede komt.Login om dit wiki-artikel aan te vullen of te wijzigen. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!

Tags:
benzine, diesel, mengsel, motor

Revisies:

Er zijn geen revisies voor dit artikel.

Artikelen op autoblog.nl