Injectiemotor

Geschreven door autoblogger, laatst aangepast op 25-10-2010 18:59 door djinh

Een injectiemotor is een type verbrandingmotor waarbij de brandstof wordt toegevoegd m.b.v injectie (inspuiting). Het verschil met een carburateur is dat de brandstof wordt ingespoten i.p.v. toegevoegd via een luchtstroom. Dit resulteert in een lager brandstofverbruik. Bij benzinemotoren wordt veelal onderscheid gemaakt tussen twee soorten injectie:

Indirecte injectie

Bij indirecte injectie wordt de brandstof niet direct in de verbrandingskamer ingespoten maar op een bepaald punt voor de inlaatklep. Hiervoor worden de volgende methoden gebruikt:

Singlepoint-injectie (of throttle body-injection)

In een singlepoint-geïnjecteerde motor wordt de brandstof ingespoten in het gasklephuis, alwaar zich de gasklep bevindt. Dit is op dezelfde plek als de plek van een carburateur, wat betekent dat deze manier van inspuiting niet erg duur is omdat een gecarbureerde motor weinig aanpassingen hoeft te ondergaan voor singlepoint-injectie.

Multipoint-injectie

Een multipoint-injectiesysteem injecteert de brandstof echter vlak boven de inlaatklep. Dat betekent dat de brandstof niet meer op één punt (singlepoint) wordt ingespoten maar dat elke cilinder zijn eigen injector heeft. Hierdoor daalt het brandstofverbruik maar deze methode is wel duurder aangezien er meer injectoren nodig zijn. Multipoint-injectie is op drie verschillende manier toe te passen:

  1. Sequentieel, hierbij heeft elke injector (dus elke cilinder) zijn eigen inspuitmoment
  2. Groepsgewijs, hierbij worden de cilinders in groepen tegelijk ingespoten
  3. Simultaan, hierbij worden alle cilinders steeds tegelijk ingespoten

Bij zowel single- als multipoint-injectie kan continue injectie worden toegepast. Hierbij wordt de brandstof continu ingespoten, maar met een variabele hoeveelheid. Het meest bekende continuous-injection systeem is K-Jetronic van Bosch.

Directe injectie (of directe commonrail-injectie)

Benzinemotoren kunnen echter ook direct geïnjecteerd zijn. Hierbij wordt de brandstof voor de inspuiting op druk gebracht en verzameld in de ‘commonrail’, een centrale buis vóór de injectoren. Elke cilinder heeft een eigen injector, gemonteerd naast de inlaatklep. Deze injectoren spuiten de brandstof direct in de cilinder. Hierdoor daalt het verbruik nog verder. Echter, dit is wel een duurdere manier van injectie.

Injectie bij dieselmotoren:

Indirecte injectie

Het systeem van indirecte dieselinjectie werkt in principe exact hetzelfde als bij benzinemotoren. Er is echter één verschil; een indirect ingespoten dieselmotor beschikt over een zogenaamde voorkamer, waar de dieselolie wordt vermengd met de inlaatlucht. Vervolgens stroomt het inductiemengsel verder naar de verbrandingskamer.

Directe injectie

Directe dieselinjectie berust wederom op hetzelfde principe als directe benzineinjectie. Er zijn wel twee verschillende vormen van directe dieselinjectie:

Directe commonrail-injectie

Het commonrail-principe is hetzelfde als bij benzinemotoren. Eerst wordt de brandstof verzameld en op druk gebracht waarna de diesel direct in de verbrandingskamer geïnjecteerd wordt. Voordeel is dat drukopbouw en de inspuiting zijn ontkoppeld waardoor het makkelijker is om de inspuitduur, brandstofdruk en brandstoftijdstip te variëren.

Pompverstuiverinjectie

Een dieselmotor met pompverstuivers beschikt niet over een centrale commonrail waar de brandstof op druk wordt gebracht. Elke cilinder heeft namelijk een pompverstuiver op de plaats waar in een direct commonrail-systeem de injectoren zich bevinden. Deze pompverstuivers zijn als het ware kleine pompinjectoren. Hierin wordt de brandstof op druk gebracht en ingespoten. Het voordeel van pompverstuivermotoren is dat de brandstofdruk hoger is. Ook is het maximale koppel eerder beschikbaar dan bij een commonrail-dieselmotor. Een veelgenoemd nadeel is dat deze motoren erg veel geluid maken omdat na elke twee slagen van de zuigers alle pompjes een bepaalde hoeveelheid brandstof op druk moeten brengen. Bij een commonrailsysteem wordt alle brandstof van tevoren op druk gebracht wat minder geluid voortbrengt.

Injectiemotoren kunnen ook nog worden verdeeld in mechanische injectiemotoren (de inspuitduur, hoeveelheid en evt. brandstofdruk worden mechanisch gecontroleerd) en elektronische injectiemotoren (de inspuitduur, hoeveelheid en evt. brandstofdruk worden elektronisch gecontroleerd).Login om dit wiki-artikel aan te vullen of te wijzigen. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!

Tags:
benzine, common, Common Rail, commonrail, diesel, directe, indirecte, injectie, injectiemotor, motor, multipoint, pompverstuiver, singlepoint, techniek

Revisies:
Artikelen op autoblog.nl