Bijtelling

Geschreven op 04-06-2010 11:52 door Wouter

Als u in een auto van de zaak rijdt, moet uw werkgever een bedrag bij uw loon tellen voor het voordeel dat u van het privégebruik hebt. Het bedrag dat bij uw loon geteld wordt, is de zogenaamde bijtelling. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de auto waarin u rijdt. Uw werkgever houdt over de bijtelling loonbelasting / premie volksverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Uw nettoloon wordt hierdoor lager.

Berekening bijtelling

Uw werkgever berekent het voordeel van het privégebruik over de catalogusprijs van de auto (inclusief bpm). Het voordeel is maximaal 25 procent van deze catalogusprijs. Als het voordeel van het privégebruik meer is dan 25 procent van de catalogusprijs, moet de werkgever uitgaan van het werkelijke voordeel. Dat kan gelden als u erg veel kilometers privé rijdt, en erg weinig kilometers zakelijk.

Sinds 1 januari 2010 wordt de bijtelling voor auto’s die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, anders berekend. Hier is de bijtelling ten minste 35 procent van de waarde van de auto in het economische verkeer. De catalogusprijs is hier dus niet van belang.
Hoogte bijtelling in 2010

Vanaf 1 januari 2010 zijn er vier tarieven voor de (minimum)bijtelling auto van de zaak:

  * Nul procent voor auto’s zonder CO2-uitstoot (bijvoorbeeld elektrische auto’s);
  * Veertien procent voor zeer zuinige auto's met een CO2-uitstoot van maximaal:
   - 95 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt;
   - 110 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt;
  * Twintig procent voor zuinige auto's met een CO2-uitstoot van:
   - meer dan 95 en maximaal 116 gram per kilometer bij een auto die op diesel rijdt;
   - meer dan 110 en maximaal 140 gram per kilometer bij een auto die niet op diesel rijdt;
  * 25 procent voor alle andere auto’s.

Geen bijtelling bij weinig privégebruik

Als u als werknemer niet meer dan vijfhonderd kilometer per kalenderjaar privé rijdt en u kunt dit bewijzen, dan hoeft uw werkgever niets bij uw loon te tellen. U kunt hiervoor een verklaring aanvragen bij de Belastingdienst. Het aanvraagformulier ‘Verklaring geen privégebruik auto’ kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst.
Onterecht privégebruik

De Belastingdienst controleert op onterecht privégebruik van auto’s van de zaak. Als blijkt dat u onterecht gebruikmaakt van de auto van de zaak, ontvangt u een brief met het verzoek inzicht te geven in de rittenregistratie. Als u niet kunt aantonen dat u minder dan vijfhonderd kilometer privé rijdt, legt de Belastingdienst u een naheffing op. In sommige gevallen krijgt u ook een boete.
Eigen bijdrage voor privégebruik

Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik, dan wordt deze eigen bijdrage van de bijtelling afgetrokken.
Bijtelling bestelauto’s

Voor bestelauto’s geldt in sommige gevallen dat de regeling voor het privégebruik van een auto van de zaak niet van toepassing is of dat de bijtelling op een andere manier wordt berekend. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.Login om dit wiki-artikel aan te vullen of te wijzigen. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!

Tags:
14%-bijtelling, 20%-bijtelling, belasting, bijtelling

Revisies:

Er zijn geen revisies voor dit artikel.

Artikelen op autoblog.nl