Antiblokkeersysteem (ABS)

Geschreven op 30-01-2010 10:10 door autoblogger

Een antiblokkeersysteem (hierna ABS) in een auto voorkomt dat de wielen tijdens een remactie blokkeren en zorgt ervoor dat er dusdanig geremd wordt dat de remweg het kortst is. Een ander gevolg van het gebruik van ABS is dat het voertuig tijdens een krachtige remactie bestuurbaar blijft.

Gevolgen van ABS

Optimaal afremmen

Een auto remt optimaal wanneer de wrijving tussen band en wegdek zo groot mogelijk is. Een blokkerend wiel veroorzaakt slechts dynamische wrijving. Een wiel dat optimaal remt veroorzaakt een zo groot mogelijke statische wrijving (rollen zonder glijden). Aangezien de vertraging bij statische wrijving groter is remt een auto optimaal als hij rolt zonder glijdt.

Een bestuurder die in een auto zonder ABS zo krachtig als mogelijk remt zal boven bepaalde snelheden de wielen blokkeren omdat de wielen door de wrijvingskracht van de remmen volledig stil worden gezet. Echter, het feit dat de wielen niet bewegen wil niet zeggen dat de auto stilstaat. Door de massa van de auto die een bepaalde snelheid heeft zullen de wielen over het wegdek glijden terwijl ze geblokkeerd worden door de remmen. Er is dan een verschil tussen rijsnelheid van de auto en de draaisnelheid van de band. Een ABS-systeem zorgt ervoor dat de remkracht verminderd wordt zodat de banden nog rollen en niet glijden.

Bestuurbaarheid

Een auto met geblokkeerde wielen wordt ook minder goed controleerbaar. Dit komt omdat een rijdende auto een bepaalde massa heeft die één richting uitgaat. Zodra de wielen gedraaid worden zal die massa in een andere richting bewegen, maar alleen wanneer de banden tijdens een stuuractie rollen zonder glijden. Aangezien een geblokkeerd wiel glijdt zonder te rollen zal de koersrichting van de auto niet veranderen. Hierdoor krijgt men te maken met vooral onderstuur en eventueel overstuur tijdens een stuuractie met geblokkeerde wielen. Omdat een ABS-systeem de remkracht verminderd zal de auto ook beter controleerbaar blijven.

Werking

Bij ABS wordt het remmen elektronisch geregeld. Een sensor in de wielen detecteert bij het remmen of een wiel dreigt te blokkeren. Indien dat het geval is, neemt het ABS systeem kort remkracht weg. Wanneer de blokkering van de wielen vermeden is, wordt de remkracht terug hersteld totdat de wielen opnieuw dreigen te blokkeren. Deze techniek wordt ook wel “pompend remmen” genoemd, maar het elektronische ABS kan dit veel sneller en preciezer dan een mens. Het wegnemen van de remkracht kan door de bestuurder ervaren worden als het trillen van het rempedaal. Dit kan een verkeerde reactie uitlokken bij de bestuurder, zoals minder hard of zelfs pompend remmen. Belangrijk bij ABS is dat bestuurder zo krachtig mogelijk remt totdat het voertuig volledig tot stilstand gekomen is.Login om dit wiki-artikel aan te vullen of te wijzigen. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!

Tags:
abs, antiblokkeersysteem, blokkeren, onderstuur, overstuur, remmen, techniek

Revisies:

Er zijn geen revisies voor dit artikel.

Artikelen op autoblog.nl