Accessoire regeling BPM

Geschreven op 05-01-2013 17:10 door Wouter

De Wet BPM kende tot en met 2004 de zogenoemde accessoireregeling. De accessoireregeling houdt in dat over de waarde van bepaalde accessoires géén BPM is verschuldigd.

Goedgekeurd is dat deze BPM-vrijgestelde accessoires ook niet behoorden tot de grondslag voor de 22%-bijtelling in de inkomstenbelasting, ongeacht op welk tijdstip de accessoires zijn aangebracht. De catalo­guswaarde van de personenauto kan dus worden verminderd met de waarde van deze accessoires. Deze regeling is per 2005 overigens afgeschaft.

De accessoireregeling blijft haar belang houden bij het bepalen van de fiscale cataloguswaarde van auto’s, die vóór 1 januari 2005 voor het eerst in gebruik zijn genomen.Login om dit wiki-artikel aan te vullen of te wijzigen. Ben je nog niet geregistreerd? Meld je aan!

Tags:
bijtelling, bpm, prive-gebruik

Revisies:

Er zijn geen revisies voor dit artikel.

Artikelen op autoblog.nl